Energiecoöperatie Top & Twel giet troch!

We komen op stoom.

We kunnen inmiddels terugkijken op de eerste weken in ons bestaan als energiecoöperatie. Na de ondertekening van de statuten op 11 mei bij de notaris hebben we de website www.energiecooperatietopentwel.nl gelanceerd en via de website is het aanmelden als klant van Energie VanOns begonnen. Ook mogen we de eerste leden van onze energiecoöperatie begroeten.

Energie VanOns opnieuw als beste beoordeeld.

Ook nu weer is EVO als beste beoordeeld door Greenpeace, Wise, Natuur en Milieu en de Consumentenbond. Dit wordt duidelijk uit onderstaande grafiek.

We hebben goede hoop het aantal klanten van EVO en het ledental van onze energiecoöperatie gaan stijgen. Ten aanzien van EVO: we krijgen regelmatig te horen dat veel mensen een vast contract hebben bij hun huidige energieleverancier en een soms forse overstapboete moeten betalen om een overstap naar Energie VanOns door te zetten. Voor alle duidelijkheid: mocht het zo zijn dat je contract bijvoorbeeld over een paar maanden afloopt dan kun je je alvast aanmelden bij Energie VanOns. Zij regelen dan automatisch de overstap en laten de nieuwe overeenkomst ingaan vanaf de datum dat het oude contract afloopt. Mocht het contract veel langer duren dan word je na je aanmelding door hen benaderd of je echt wilt overstappen en daarvoor de boete zou willen betalen.

Leden Energiecoöperatie Top & Twel

We zijn blij dat we inmiddels een groep leden van de Energiecoöperatie Top&Twel kunnen begroeten. Denk erom dat je niet automatisch lid wordt als je klant wordt van Energie VanOns. Je moet je hiervoor apart aanmelden via onze site. Het lidmaatschap is gratis voor klanten van EVO. Mocht je lid willen worden maar ben je geen klant van EVO, bijvoorbeeld omdat je gehouden bent aan en langlopend contract bij een andere energieleverancier, dan kost het lidmaatschap €15 per jaar.

Voor de leden van de energiecoöperatie willen we proberen na de zomervakantie een algemene ledenvergadering te organiseren. We hopen dat dit gaat lukken in verband met de onzekerheden die voortvloeien uit deze Corona tijd.

En doen we dan verder niks?

Wel degelijk. We willen samen met It Harspit de mogelijkheden onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen op het dak, waarbij dan ook It Harspit voordeel heeft. De eerste oriënterende gesprekken hebben intussen plaats gevonden.

Verder is het de bedoeling in het najaar tegen sterk gereduceerd tarief woningeigenaren gebruik te laten maken van een quickscan uitgevoerd door een architect die zich ook bezighoudt met verduurzaming van woningen en gebouwen. Hierbij krijg je een goed beeld van de tekortkomingen van de woning met daaraan gekoppeld een gericht advies wat eraan te doen is. Dit geldt voor besparende maatregelen voor energie, het beoordelen van de verwarmingsinstallatie maar ook de mogelijkheden tot opwekken van energie via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Ook denken we aan de mogelijkheden om regelmatig een informatie moment aan te bieden aan mensen die met vragen zitten over allerlei zaken die te maken hebben met verduurzaming. Tot slot: mocht je met vragen zitten rond de aanmelding als klant van EVO of het lidmaatschap van de coöperatie aarzel dan niet om contact op te nemen. We staan klaar om te helpen. We snappen dat aanmelden via websites en het digitaal ondertekenen van contracten niet voor ieder even eenvoudig is.

Voor vragen of hulp: info@energiecooperatietopentwel.nl

Telefoon mag ook: 06-12827144