Tariefsvergelijking Energie Van Ons t.o.v. andere energiebedrijven

Augustus 2020

Vergelijking

De tarieven van Energie Van Ons steken deze maand weer gunstig af t.o.v. andere maatschappijen.
Energie van Ons is €55,- per jaar goedkoper dan het gemiddelde van Vattenfall, Essent en Eneco.
Zoals vaker is van deze partijen Vattenfall het duurst en Eneco het goedkoopst. Essent zit er tussenin.

Energie Van Ons is ook goedkoper dan Vandebron en verslaat tevens Greenchoice nipt op prijs (€2). Dat laatste is belangrijk: Energie Van Ons laat zien een beter product te bieden voor dezelfde prijs dan de grootste groene leverancier in de markt.

In verband met vakantie schroeven concurrenten de tarieven wat op en wordt er niet actief op prijs geworven.

 Ontwikkelingen in de tarieven

  • Deze maand zijn de tarieven gestegen ten opzichte van vorige maand.
  • Gas is ongeveer 1,5 cent per m3 duurder; elektriciteit ongeveer 0,5 cent per m3.
  • Relatief gezien is de stijging op stroom het grootst.  

Marktontwikkelingen

Elektriciteit

  • De elektriciteitsprijzen op de forward-markt zijn over de gehele linie gestegen .
  • Stijgende CO2-prijzen zijn hier grotendeels debet aan. Het is duurder geworden om met fossiele centrales stroom op te wekken. Die zie je met name in de prijzen voor de wintermaanden terug.
  • Prijzen op de dagmarkt (Epex Spot) zijn gemiddeld gestegen t.o.v. voorgaande maand. De relatief slechte weersomstandigheden zijn hier debet aan voor met name de zonneweides. Prijzen zijn weer terug binnen de range van normale prijzen.  

Gas

  • Gasprijzen zijn licht gestegen voor de producten op de forward-markt maar blijven op een laag niveau liggen .
  • Op de dagmarkt (TTF Day Ahead) zijn de prijzen ongeveer 6 cent per kuub. Dat maakt het aantrekkelijk om nu gas te kopen, ondergronds op te slaan en in de winter tegen hogere prijzen te verkopen.
  • Gasbergingen in Europa zijn al voor 85% vol. De belangrijkste landen (Italië, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk zijn ) hebben hun bergingen > 85% gevuld. Nederland blijft met 79% iets achter door de voorzichtige vulling van berging Norg i.v.m. aardbevingen. Desondanks is dit voor begin augustus een uitzonderlijk niveau te noemen. Korte termijn gasprijzen ( < 3 maanden vooruit) blijven vermoedelijk voorlopig nog laag omdat producenten hun productie nog niet terugschalen, behalve voor het traditionele zomer-onderhoud aan de installaties.

Bron: Bericht van Energie Van Ons (Jan Koster), 5 augustus 2020.

Zie ook het overzicht “Tarievenvergelijking EVO augustus 2020”.