Verkenning naar een energie-neutraal Top&Twel

ECTT ledenvergadering wil verkenning naar een energie-neutraal Top&Twel

20 mei j.l. hield de EnergieCooperatie Top&Twel haar jaarlijkse ledenvergadering. De activiteiten en de plannen werden besproken en Arnold Burger van Enerzjyk Reahûs gaf een inspirerende toelichting op het proces van Reahûs om Reahûs een onafhankelijker energiepositie te geven en bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2 (https://energiekreahus.nl/).

In de ledenvergadering werd het idee omarmd om een verkenning te doen naar een energieneutraal Top&Twel, bijvoorbeeld te beginnen met specifieke wijken die geschikt zouden kunnen zijn voor energieneutrale oplossingen: welke technische mogelijkheden zijn er en welke zijn voor TopenTwel te realiseren?

Op vele plaatsen in Nederland zijn energiecooperaties bezig om initiatieven op te starten (en al uit te voeren) om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de energieafhankelijkheid te verkleinen. Het sluit bovendien aan bij de visie van de overheid dat de burgers inbreng en profijt moeten hebben van de projecten. We gaan het wiel dus niet opnieuw uitvinden maar sluiten vooral aan op succesvolle initiatieven en gemeentelijke projecten.

We zijn voornemens om samen met Top en Twel Duurzaam en het Doarpsbelang hier een enquête voor uit te zetten en te vernemen welke energie er vanuit Top&Twel gemobiliseerd kan worden voor dit proces maar ook om te peilen wie hier aan bij zouden willen dragen. Voor zo’n traject zijn vele (en enthousiaste) inwoners nodig!

Voor meer inspiratie naar duurzaamheidsinitiatieven is de website van HierOpgewekt een goede start: https://www.hieropgewekt.nl/

Namens het Bestuur ECTT

Koos Oosterhaven (info@energiecooperatietopentwel.nl)