ALV Energiecoöperatie Top&Twel

Op 19 mei j.l. hield de ECTT haar jaarlijkse ALV in het Harspit. Het bestuur heeft een uiteenzetting gedaan van haar activiteiten en leden om ideeën gevraagd om vanuit de energiecooperatie van Top&Twel bij te dragen aan duurzame energie opwekking en aan energiebesparing.

Een voorbeeld van energieopwekking is het project waarbij samen met het Harspit (en de eigenaar ervan, gemeente SúdWestFryslan) een zonnepaneel installatie op het dak aan te brengen. De stand van zaken is dat er met de 3 partijen wordt onderzocht hoe dat te realiseren (financieren) en tegelijkertijd het Harspit een energiezuiniger MFC te maken.

Voorbeelden van energiebesparing zijn de inzet van de zgn. QuickScan en de inzet van Warmtecamera’s. Middels een Quickscan (uitgevoerd door een erkende partij: Hilbrand Tighelaar) wordt bewoners inzicht gegeven in de energiebesparingsopties en de financiering ervan. Er is overigens nog budget voor een aantal scans: meldt u zich daarvoor aan bij Koos Oosterhaven of een mail naar de ECTT. Met de warmtecamera is deze winter bij ca 15 woningen gekeken waar de warmte weglekt en waar met, soms simpele, maatregelen een lagere gasrekening te realiseren valt en bovendien een hoger comfortniveau kan worden bereikt. En als belangrijkste: een bijdrage aan minder gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee aan het klimaat!

De leden hebben decharge gegeven voor het gevoerde beleid en het bestuur zal de gepresenteerde plannen verder uitwerken.

Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT