Reahûs als inspiratie voor Top&Twel?

Tijdens de ALV van de EnergieCooperatie Top&Twel (ECTT) gaf de heer Arnold Burger van Energiek Reahûs een toelichting op het proces dat gaande is in Reahûs om een energie-strategie voor het dorp te ontwikkelen. De energiecooperatie van Reahûs heeft 2 jaar geleden een proces gestart met de inwoners om te inventariseren wat de wensen en dromen zijn tav de energietransitie. Deze bleken er te zijn! De uitkomst van een enquête gaf aan dat een grote meerderheid van de inwoners mee wil denken (en investeren in tijd en geld) om de lokale energietransitie vorm te geven. Het dorp als energie eiland. Belangrijke uitgangspunten zijn vrijwilligheid en individuele aandacht voor de (energie)situatie van de bewoners. Dwz dat er in de oplossingen voor Reahûs om energieneutraal te worden, geen gedwongen keuzes zullen worden voorgelegd aan de bewoners, immers de situatie verschilt van huis tot huis en ieder heeft zijn eigen (financiële) perspectief. Wilt u meer weten over de energietransitie van Reahûs? Kijk dan op https://energiekreahus.nl/.

De leden en bestuur van de ECTT wonden het een inspirerend voorbeeld en overwegen om een vergelijkbare inventarisatie voor TopenTwel te gaan opzetten.

Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT