Algemene leden vergadering zonnepanelen Harspit

Donderdag 27 oktober, om half 8 ’s avonds. Algemene leden vergadering van de Energiecooperatie Top en Twel in it Harspit.

Leden zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om inbreng te hebben en goedkeuring  te verlenen aan het project om te investeren in zonnepanelen op het harspit en het rendememt bij Topentwel en haar inwoners terecht te laten komen.Ook andere belangstellenden en/of potentiële leden zijn welkom (hebben echter geen stemrecht). Agenda en stukken volgen via de mail bij de leden.