ALV stemt in met zonnepanelen op Harspit

De EnergieCooperatie Top en Twel (ECTT) heeft inmiddels 56 leden en 40 leden die tevens energie
afnemen van EnergieVanOns (meer leden zijn overigens altijd welkom…
www.energiecooperatietopentwel.nl ). Hiervoor krijgt de ECTT een vergoeding voor die ons in staat
stelt om projecten uit te voeren op het gebied van duurzaamheid. Bij de ALV van 27 oktober jl
hebben de leden ingestemd met het voorgenomen project om zonnepanelen op het dak van het
Harspit te realiseren. Het bestuur wordt in dit project ondersteund door Klaas Bijlsma van
Ecoop/Buurkracht, die een toelichting heeft gegeven op het proces om daadwerkelijk tot de
realisatie van het project te komen. Er zijn nog een aantal stappen te doorlopen voordat de panelen
liggen. In de eerste plaats dient de eigenaar van het pand (de gemeente SWF) goedkeuring te geven
middels de ondertekening van de opstal overeenkomst. De ALV moet instemming geven en minimaal
20 leden moeten een deelname-intentie afgeven. Daarmee kan de notaris verder: het notarieel
vastleggen van de overeenkomsten. Daarna kunnen offertes worden opgevraagd voor de installatie
van de panelen en kunnen de intentieverklaringen worden omgezet in participatie-overeenkomsten.
Deelnemers/investeerders worden tzt geïnformeerd met een informatie-memorandum en kunnen
inschrijven op een aantal participaties (zie het volgende bericht voor meer detailinformatie hierover).
Het bestuur is blij met de unanieme instemming door de leden om het project verder vorm te geven.
Op de avond zelf zijn al 14 intentie verklaringen ingeleverd, we zitten daarmee bijna op 20. U kunt
zich nog melden! Hoe meer hoe beter. Meldt u aan via: info@energiecooperatietopentwel.nl
Naast dat u een bijdrage levert aan de duurzame energieopwekking in ons tweeling-dorp en aan de
klimaatdoelstelling, die voor ons allemaal geldt, krijgt u:

  • Een annuïtaire terugbetaling van uw participatie(s). In 15 jaar worden ze aan u afgelost.
  • Een jaarlijks rendement van 3,5% op het deel van uw investering, dat nog niet afgelost is.