Zonnepanelen-project Harspit in Top en Twel van Start. Doet u mee?

Met deze informatie-brochure willen we u informeren over uw mogelijke deelname aan het zonnepanelen-project voor ons dorp Top en Twel en zo een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van ons dorp, met een minimaal gegarandeerd rendement van 3,5% per jaar over het openstaande bedrag uitgeleend aan de coöperatie. En terugbetaling van uw inleg.

Door wie:

Het zonnepanelen-project wordt beheerd door de ECTT (Energie-coöperatie Top en Twel)

DE ECTT is opgericht om duurzame projecten voor het dorp te realiseren. Inmiddels hebben we de mogelijkheid tot warmtescans, support vanuit de energiecoaches en de beschikbaarheid van een warmtecamera al gerealiseerd. Ook verstrekken we via ‘’Energie van Ons’’ al aan ruim 40 dorpsgenoten stroom en gas.

Naast deze lopende zaken start nu het zonnepanelen-project op it Harspit.

Hoe werkt het?

We gaan zo’n 240 zonnepanelen plaatsen op it Harspit.

Deze panelen gaan ca 89,775 MWh (dit is tevens de gemaximeerde subsidiabele jaarproductie) per jaar opwekken (dat is ongeveer 30 maal de hoeveelheid stroom van een gemiddeld huishouden)

Dit project heeft een looptijd van 15 jaar. De coöperatie ontvangt een gegarandeerde minimale stroomprijs omdat de ECTT voor de exploitatie van het zonnedak een SCE subsidie heeft aangevraagd en hier gedurende de looptijd van het project gebruik van kan maken (max EUR 134.663,- voor de gehele looptijd). Het project is dus financieel altijd meer dan rendabel.

Voor de uitvoering van het project heeft de gemeente SWF ook haar medewerking vastgelegd.

Het zonnepanelen-project wordt begeleid door Ecoop (onderdeel van Stichting Buurkracht). Dat is een organisatie die initiatiefnemers (zoals ECTT) begeleid in het totale proces dat nodig is om zonnepanelen voor dorpen of andere sociale entiteiten te realiseren. Ze hebben hier veel ervaring mee.

It Harspit is ook blij met dit initiatief, omdat zij baat hebben bij het verduurzamen van de directe omgeving en de financiële opbrengsten vanuit het project. Immers zij delen mee in de meeropbrengsten.

De zonnepanelen kunnen mede door u gerealiseerd worden.

Voor EURO 100,- per participatie kunt u participeren in dit project. Er is in principe geen beperking in het aantal participaties dat u kunt afnemen. We streven ernaar om zoveel mogelijk leden van ECTT en geïnteresseerden voordeel te laten hebben van deze participaties. Voorwaarde hiervoor zijn dat u woont in de postcodegebieden met de nrs: 8606, 8625, 8604, 8607, 8601, 8626, 8605 of 8624. Een andere voorwaarde is dat u zelf kleingebruiker bent (=een gewone elektra-aansluiting heeft) en dat u lid bent van de ECTT (15,- per jaar als u geen stroom van ons afneemt).  Er zijn in totaal maximaal 1000 participaties uit te geven.

Wat krijgt u ervoor terug:

Naast dat u een bijdrage levert aan de duurzame energieopwekking in ons tweeling-dorp en aan de klimaatdoelstelling, die voor ons allemaal geldt,

krijgt u:

– Een  annuïtaire terugbetaling van uw participatie(s). In 15 jaar worden ze aan u afgelost.

– Een jaarlijks rendement van 3,5% op het deel van uw investering, dat nog niet afgelost is.

Waar aanmelden voor Participatie?

U kunt u per mail (info@energiecooperatietopentwel.nl) aanmelden. Graag onder vermelding van naam, adres, en het aantal participaties dat u zou willen kopen. Ook kunt u via dat mailadres eerst meer informatie opvragen. Er is een uitgebreid informatiedocument beschikbaar met daarin alle belangrijke informatie over dit project.