Update “Project Zonnedak it Harspit” 2023-01-22

Er zijn inmiddels meer dan 20 potentiële gegadigden voor het afnemen van participaties van de zonnepanelen-dak op het Harspit. Dat is goed nieuws! De gemeente SWF is, als eigenaar van het dak, met de huurders Paludara en MFC in gesprek over de opstalovereenkomst. Huurders moeten instemmen met een dergelijke plaatsing. En daarna moet de overeenkomst definitief worden gemaakt met de EnergieCooperatieTop&Twel.

Zoals eerder vermeld wil het Harspit ook graag aan de verduurzaming van het Harpit werken door een betere isolatie te realiseren. Dat is een parallel traject waarbij MFC en gemeente met elkaar in gesprek zijn over het plan, de financiering en de timing. Idealiter komen beide trajecten zo snel mogelijk bij elkaar. Zodra daar aanvullende info over is zullen we dat aan de leden melden.

Voor nu heeft onze subsidieadviseur uitstel aangevraagd voor het traject zodat we een aantal extra maanden hebben om de voorbereiding goed te treffen. Als alles volgens plan verloopt is er dan binnen enkele maanden groen licht en kan de aanbesteding van het zonnepanelen-dak worden gestart. Dan weten we ook de prijs en het aantal certificaten dat verkocht dient te worden en/of waarvoor een lening kan worden aangegaan bij het Energiefonds Friesland (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, FSFE).