Een van Ons nog steeds op nummer 1 van de Duurzame Stroomranking

De energiemarkt is in volle beweging en al maanden lang zijn de prijzen van energie veel hoger dan we gewend waren. Leden van de EnergieCooperatie Top&Twel die energie afnemen van EenVanOns zijn verzekerd van duurzame energie. Een van Ons staat voor het vierde jaar op rij staan op nummer 1 in de groene stroomranking! Energie VanOns scoort ook in 2021 de maximale score van 10 én staat helemaal bovenaan. De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers en zet ons in 2021 opnieuw op een gedeelde eerste plaats. Voor meer info zie: https://energie.vanons.org/nieuws/vierde-keer-op-rij-op-1-in-de-stroomranking-consumentenbond/.

Dit is de reactie van Een van Ons op de stijgende tarieven: https://energie.vanons.org/nieuws/stijgende-energietarieven/. En een link naar veelgestelde vragen over de energieprijzen: https://energie.vanons.org/klantenservice/.

Energie Cooperatie groeit gestaag door

De EnergieCooperatie Top&Twel (ECTT) faciliteert het afnemen van groene stroom via Een van Ons. In ruil daarvoor krijgt de ECTT EUR 75,- per jaar (bij afname van stroom en gas). Op dit moment zijn er een kleine 40 leden die duurzame stroom van Een Van Ons afnemen. De tarieven zijn concurrerend en het kan lonen om bij afloop van uw huidige energiecontract te kijken of u een geschikt (en 100% groene stroom!) contract bij Een Van Ons kunt afsluiten. Dat kan hier:  https://energiecooperatietopentwel.nl/klant-worden/. Dit geldt voor zowel particuliere consumenten als bedrijven. Voor die laatste categorie geldt dat er een op maat gemaakte offerte gemaakt kan worden afhankelijk van de stroomaansluiting en behoefte

Poster- en flyeractie Energiecoöperatie Top & Twel

Energiecoöperatie Top & Twel (ECTT) heeft een groot aantal posters en flyers laten drukken.

Deze worden ingezet om u enthousiast te maken voor een lidmaatschap van de coöperatie en/of klant te worden bij Energie VanOns.

Omdat het op dit moment roerige tijden zijn in de energiemarkt, is deze actie even uitgesteld.

We zullen in het begin van 2022 de actie weer opstarten.

Waarom klant worden bij Energie VanOns?
Energie VanOns is een energiemaatschappij die u stroom levert, welke wordt opgewekt door lokale energiecoöperaties in het Noorden. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding.
Energie VanOns levert ook gas.

Waarom lid worden van de energiecoöperatie?
Als lid beslist u mee aan welke duurzaamheids- of leefbaarheidsdoelen in onze dorpen de opbrengsten worden besteed. Kijk voor meer informatie op www.energiecooperatietopentwel.nl

Vacature bestuurslid EnergieCooperatie Top&Twel

Voelt u zich betrokken bij een duurzame wereld in het algemeen en een duurzaam topentwel in het bijzonder?

Wilt u bijdragen aan energiebesparing en aan het realiseren van energieopwekkingsmogelijkheden voor topentwel?

Heeft u gemiddeld 4-6 uur per maand om hier aan te besteden?

Dan is een rol in ons bestuur van de energie coöperatie topentwel vast iets voor u! Gezien de samenstelling van het bestuur worden ook zeker vrouwen gevraagd zich te kandideren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter Koos Oosterhaven (06 515 09 532 of koos.oosterhaven@gmail.com)

En de website geeft ook een beeld van onze activiteiten.

Ledenvergadering 14 september

Als klant en/of lid van Energiecoöperatie Top & Twel nodigen we u hierbij uit voor de eerder aangekondigde algemene ledenvergadering op 14 september 2021.

De vergadering vindt plaats in MFC It Harspit en start om 19:30 uur, met een gepland einde om 21:00 uur. U wordt meegenomen in de plannen en de projecten en kunt tevens u inbreng leveren met uw suggesties voor duurzame projecten.

Naast het formele agenda gedeelte hebben we de heer Fokke Hoekema van Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend uitgenodigd. Hij zal ons meenemen in het afgeronde project met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op het dorpshuis De Driuwpôlle.

Mocht u nog geen lid zijn van de energiecooperatie en nog geen energie afnemen dan is nu met moment om lid te worden en energie af te nemen van EenVanOns. Bezoek de website: www.energiecooperatietopentwel.nl en vergelijk de concurrerende tarieven. En wordt klant! U helpt er ook nog eens TopenTwel mee.

Namens het bestuur van de EnergieCooperatie Top&Twel

Koos Oosterhaven (Voorzitter).

Met vriendelijke groet,

Koos Oosterhaven

Energiecooperatie TopenTwel start lokale campagne ‘Zet ‘m op 60!’

Lokale energiecoöperatie in actie om huishoudens simpel energie en geld te laten besparen

TopenTwel, 4 maart.

Vandaag start de EnergieCooperatie TopenTwel in samenwerking met Urgenda om bewoners te vragen hun cv-ketel op 60 graden te zetten. “De meeste cv-ketels staan standaard veel te heet ingesteld. Door de temperatuur van het verwarmingswater naar 60 graden terug te brengen, werkt je ketel efficiënter. Zo bespaar je veel gas en daarmee energie en geld. Dat kan oplopen tot wel 60 euro per jaar.” EnergieCooperatie TopenTwel (ECTT) is een van de 60 energiecoöperaties die vandaag starten met deze landelijke actie.

Huishoudens die hun ketel lager zetten kunnen ook nog duurzame prijzen winnen.

ECTT is een van de ongeveer 600 energiecoöperaties in Nederland. Deze lokale initiatieven willen zich inzetten voor het opwekken van duurzame energie op zonder winstoogmerk of door het stimuleren van energiebesparing. Bijvoorbeeld door warmteterugwinning bij een nabijgelegen fabriek, of zonnepanelen op daken van kantoren.

Cv-ketel op 60 graden: efficiënter gebruik, effectieve besparing
Een cv-ketel staat vanuit de fabriek standaard afgesteld op 85 graden, veel heter dan voor de meeste huizen nodig is. Met een simpele handeling is de temperatuur van het verwarmingswater (dus niet het warme douche- of kraanwater!) makkelijk naar 60 graden te brengen. Op zetmop60.nl staan gratis korte en simpele instructiefilmpjes voor alle gangbare cv-ketels.
“Meestal is het niet meer dan een simpele draai aan de knop, waarmee je al gauw tientjes per jaar bespaart. Bovendien wordt je woning energiezuiniger, terwijl je comfort en warmte gelijk blijven. Een kleine moeite om iets goeds te doen voor het klimaat”.

Campagne
Voor de campagne Zet ‘m op 60! werkt ECTT samen met Urgenda. Doel van de campagne is de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terug te dringen. De campagne wordt onderschreven door vrijwel alle fabrikanten van cv-ketels. Zie campagnesite www.zetmop60.nl.
Huishoudens die meedoen aan de actie maken kans op duurzame prijzen; als hoofdprijs betaalt Urgenda een jaar lang de energierekening. Doet een huishouden via de energiecoöperatie mee aan de actie, dan maakt de energiecoöperatie zelf ook nog kans op 2.500 euro voor een initiatief voor duurzaam opgewekte energie in de buurt.

U kunt 100% duurzame energie afnemen bij Energie Van Ons via ECTT; voor zakelijke afnemers

Energie Coöperatie Top&Twel (ECTT) wil zich inzetten om naast reguliere consumenten ook ondernemers energie te laten afnemen van Energie VanOns (EvO). Het voordeel voor (zakelijke) leden is dat ze gegarandeerd 100% duurzame energie afnemen en in deze actieperiode worden er scherpe tarieven aangeboden voor stroom en gas.

ECTT spant hier zich voor in omdat het bijdraagt aan de energiedoelstelling (groter gebruik van duurzame energie) en omdat de bijdrage die dit oplevert voor de ECTT (75 EURO per jaar per zakelijke klant) geïnvesteerd gaat worden in duurzaamheidsprojecten: energiebesparing, duurzame energie opwekking en/of in projecten die leefbaarheid van TopenTwel verbeteren.

Hoe gaat het in zijn werk? Leden van ECTT informeren en bezoeken potentiele zakelijke afnemers. Dat kan per telefoon, skype of middels een huis/bedrijfsbezoek (voor zover corona dat toelaat). Bij interesse zal EvO een concreet, op maat, aanbod doen voor de zakelijke afnemer op basis van de vastgestelde weektarieven. De heer Jan Koster, accountmanager bij EvO, zal de offertes en de contracten opstellen. ECTT faciliteert dus de connectie tussen zakelijke afnemer en EvO.

Aanmeldingen en meer info via: www.energiecooperatietopentwel.nl Voor meer info of het maken van een afspraak: Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT, 06 515 09 532.

Op maat advies voor energiebesparing: lagere lasten en een duurzame bijdrage

EnergieCooperatie Top&Twel biedt u de mogelijkheid om een Quick Scan Energiebesparing uit te voeren op uw huis. Deze zal worden verzorgt door de heer Tigchelaar van Hilbrand Tigchelaar Architect BNA. Indien u interesse heeft in een Quick Scan maakt de heer Tigchelaar een afspraak met u, bij u thuis, waarin hij met u de energiebesparings-mogelijkheden doorneemt op basis van bouwtekeningen, energielabel, jaarnota’s e.d. De woning wordt opgenomen en er wordt een schriftelijk verslag gemaakt waarin de verduurzamings- en energiebesparingsmogelijkheden worden aangegeven, evenals de subsidieregelingen die aanpassingen en/of investeringen interessant voor u kunnen maken.

Als lid/klant van de ECTT betaalt u 85,- euro (niet leden/klanten: 100,- euro) incl. BTW aan de ECTT. ECTT betaalt de factuur van de heer Hilbrand (200,- EUR) met een inmiddels ontvangen SNN-subsidie. Op deze wijze draagt u en de ECTT bij aan de energiebesparingsdoelstelling van de Provinsje: 25% minder in 2030. Voor een beter binnen- en buitenklimaat. De actie loopt tot en met 28 maart 2021, u doet toch ook mee?

Aanmeldingen via: www.energiecooperatietopentwel.nl

EnergieCooperatie Top&Twel is officieel van start

Op woensdag 3 december 2020 is de eerste Algemene Leden Vergadering van EnergieCooperatieTop&Twel gehouden. Het bestuur is door de aanwezige leden gekozen:

Voorzitter: Koos Oosterhaven

Penningmeester: Gerben Visser

Secretaris: Jos Oosterkamp

Algemeen lid: Alex Coppoolse

Voorts is het Huishoudelijk Reglement aangenomen en is het beleidsplan voor 2021 unaniem geaccepteerd. In volgende berichten komen we hier ongetwijfeld op terug, voor nu volstaat om de hoofdpunten te benoemen.

Als ECTT onderschrijven we provinciale en regionale energiestrategie (25% energiebesparing in 2030 en een klimaatneutraal TopenTwel in 2050) en wil er een actieve en betrokken bijdrage aan leveren.  De ECTT wil zich daarom in 2021 richten op:

 1. Energiebesparing
  • Quick Scan besparing (zie ook speciaal bericht hierover):  (niet)leden krijgen professioneel advies en subsidie-info (reeds gestart nov 2020)
  • Inzet warmte camera: (niet)leden kunnen inzicht krijgen in coldspots en passende maatregelen nemen (start in december 2020 – zie ook komende berichten hierover)
  • Actief delen van informatie: via de kanalen website, FB, T&T-online, etc. (gestart na oprichting ECTT)
  • Organiseren van demonstratie- en inspiratiewandelingen langs lokale voorbeelden van panden waarin energiebesparing en/of nieuwe technieken gerealiseerd zijn (2 maal in 2021)
 2. Energieopwekking
  • Zonnepanelen op het Harspit: actieve deelname in verkenning en mogelijk de realisatie, al dan niet met Postcoderoos-regeling
  • Zonneweide: verkenning haalbaarheid (financieel, planologisch, etc)
  • Scouten van haalbare energieopwekkingsopties: inzet van ons netwerk in projecten die voor T&T haalbare duurzame energieproductie kunnen realiseren
   • Water en energie
   • Waterstof
   • Zonnedaken, …..

Met name voor de mogelijkheden van energieopwekking realiseren we ons dat er sterke denkbeelden en meningen zijn tav haalbaarheid en gevolgen van de gekozen oplossingen. We willen als ECTT uitdrukkelijk de leden én bewoners van TopenTwel betrekken in deze keuzes door met enige regelmaat informatie- en discussie bijeenkomsten te organiseren en de haalbaarheid en acceptatie van nieuwe oplossingen te belichten. We vinden het van groot belang om als TopenTwel voorbereid te zijn op de gevolgen van de Regionale Energie Strategie (RES) zoals die door Provinsje en Gemeente momenteel worden voorbereid. Op dit moment is de ECTT al een gesprekspartner en we willen voorkomen dat regionale oplossingen niet zonder instemming en inspraak van bewoners worden gerealiseerd.

U bent van harte uitgenodigd lid te worden van de ECTT, duurzame energie af te nemen van EnergieVanOns (via de ECTT) en daarmee een bijdrage te leveren aan een (beetje) duurzamere wereld. Tegelijkertijd steunt u daarmee de ECTT, financieel en in het realiseren van haar doelstellingen. Bereken de financiële consequenties voor het overstappen naar EnergieVanOns op de website.

Zie ook: www.energiecooperatietopentwel.nl

Reageren? info@energiecooperatietopentwel.nl