U kunt 100% duurzame energie afnemen bij Energie Van Ons via ECTT; voor zakelijke afnemers

Energie Coöperatie Top&Twel (ECTT) wil zich inzetten om naast reguliere consumenten ook ondernemers energie te laten afnemen van Energie VanOns (EvO). Het voordeel voor (zakelijke) leden is dat ze gegarandeerd 100% duurzame energie afnemen en in deze actieperiode worden er scherpe tarieven aangeboden voor stroom en gas.

ECTT spant hier zich voor in omdat het bijdraagt aan de energiedoelstelling (groter gebruik van duurzame energie) en omdat de bijdrage die dit oplevert voor de ECTT (75 EURO per jaar per zakelijke klant) geïnvesteerd gaat worden in duurzaamheidsprojecten: energiebesparing, duurzame energie opwekking en/of in projecten die leefbaarheid van TopenTwel verbeteren.

Hoe gaat het in zijn werk? Leden van ECTT informeren en bezoeken potentiele zakelijke afnemers. Dat kan per telefoon, skype of middels een huis/bedrijfsbezoek (voor zover corona dat toelaat). Bij interesse zal EvO een concreet, op maat, aanbod doen voor de zakelijke afnemer op basis van de vastgestelde weektarieven. De heer Jan Koster, accountmanager bij EvO, zal de offertes en de contracten opstellen. ECTT faciliteert dus de connectie tussen zakelijke afnemer en EvO.

Aanmeldingen en meer info via: www.energiecooperatietopentwel.nl Voor meer info of het maken van een afspraak: Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT, 06 515 09 532.

Op maat advies voor energiebesparing: lagere lasten en een duurzame bijdrage

EnergieCooperatie Top&Twel biedt u de mogelijkheid om een Quick Scan Energiebesparing uit te voeren op uw huis. Deze zal worden verzorgt door de heer Tigchelaar van Hilbrand Tigchelaar Architect BNA. Indien u interesse heeft in een Quick Scan maakt de heer Tigchelaar een afspraak met u, bij u thuis, waarin hij met u de energiebesparings-mogelijkheden doorneemt op basis van bouwtekeningen, energielabel, jaarnota’s e.d. De woning wordt opgenomen en er wordt een schriftelijk verslag gemaakt waarin de verduurzamings- en energiebesparingsmogelijkheden worden aangegeven, evenals de subsidieregelingen die aanpassingen en/of investeringen interessant voor u kunnen maken.

Als lid/klant van de ECTT betaalt u 85,- euro (niet leden/klanten: 100,- euro) incl. BTW aan de ECTT. ECTT betaalt de factuur van de heer Hilbrand (200,- EUR) met een inmiddels ontvangen SNN-subsidie. Op deze wijze draagt u en de ECTT bij aan de energiebesparingsdoelstelling van de Provinsje: 25% minder in 2030. Voor een beter binnen- en buitenklimaat. De actie loopt tot en met 28 maart 2021, u doet toch ook mee?

Aanmeldingen via: www.energiecooperatietopentwel.nl

EnergieCooperatie Top&Twel is officieel van start

Op woensdag 3 december 2020 is de eerste Algemene Leden Vergadering van EnergieCooperatieTop&Twel gehouden. Het bestuur is door de aanwezige leden gekozen:

Voorzitter: Koos Oosterhaven

Penningmeester: Gerben Visser

Secretaris: Jos Oosterkamp

Algemeen lid: Alex Coppoolse

Voorts is het Huishoudelijk Reglement aangenomen en is het beleidsplan voor 2021 unaniem geaccepteerd. In volgende berichten komen we hier ongetwijfeld op terug, voor nu volstaat om de hoofdpunten te benoemen.

Als ECTT onderschrijven we provinciale en regionale energiestrategie (25% energiebesparing in 2030 en een klimaatneutraal TopenTwel in 2050) en wil er een actieve en betrokken bijdrage aan leveren.  De ECTT wil zich daarom in 2021 richten op:

 1. Energiebesparing
  • Quick Scan besparing (zie ook speciaal bericht hierover):  (niet)leden krijgen professioneel advies en subsidie-info (reeds gestart nov 2020)
  • Inzet warmte camera: (niet)leden kunnen inzicht krijgen in coldspots en passende maatregelen nemen (start in december 2020 – zie ook komende berichten hierover)
  • Actief delen van informatie: via de kanalen website, FB, T&T-online, etc. (gestart na oprichting ECTT)
  • Organiseren van demonstratie- en inspiratiewandelingen langs lokale voorbeelden van panden waarin energiebesparing en/of nieuwe technieken gerealiseerd zijn (2 maal in 2021)
 2. Energieopwekking
  • Zonnepanelen op het Harspit: actieve deelname in verkenning en mogelijk de realisatie, al dan niet met Postcoderoos-regeling
  • Zonneweide: verkenning haalbaarheid (financieel, planologisch, etc)
  • Scouten van haalbare energieopwekkingsopties: inzet van ons netwerk in projecten die voor T&T haalbare duurzame energieproductie kunnen realiseren
   • Water en energie
   • Waterstof
   • Zonnedaken, …..

Met name voor de mogelijkheden van energieopwekking realiseren we ons dat er sterke denkbeelden en meningen zijn tav haalbaarheid en gevolgen van de gekozen oplossingen. We willen als ECTT uitdrukkelijk de leden én bewoners van TopenTwel betrekken in deze keuzes door met enige regelmaat informatie- en discussie bijeenkomsten te organiseren en de haalbaarheid en acceptatie van nieuwe oplossingen te belichten. We vinden het van groot belang om als TopenTwel voorbereid te zijn op de gevolgen van de Regionale Energie Strategie (RES) zoals die door Provinsje en Gemeente momenteel worden voorbereid. Op dit moment is de ECTT al een gesprekspartner en we willen voorkomen dat regionale oplossingen niet zonder instemming en inspraak van bewoners worden gerealiseerd.

U bent van harte uitgenodigd lid te worden van de ECTT, duurzame energie af te nemen van EnergieVanOns (via de ECTT) en daarmee een bijdrage te leveren aan een (beetje) duurzamere wereld. Tegelijkertijd steunt u daarmee de ECTT, financieel en in het realiseren van haar doelstellingen. Bereken de financiële consequenties voor het overstappen naar EnergieVanOns op de website.

Zie ook: www.energiecooperatietopentwel.nl

Reageren? info@energiecooperatietopentwel.nl

Warmtebeeld camera in Top & Twel

Van 16 dec t/m 29 dec heeft de Energiecoöperatie Top en Twel (ECTT) de beschikking over een warmtebeeld camera, deze wordt geleend van de gemeente SWF.Hiermee kunt u inzicht krijgen over eventuele koude lekken (coldspots) van uw woning.Met de camera kunnen foto’s worden gemaakt en deze krijgt u zelf ter beschikking.
Geinteresseerden kunnen contact opnemen voor een afspraak met Alex Coppoolse  06-30593229

100% Duurzame energie bij Energie Van Ons voor zakelijke afnemers

Energie Coöperatie Top&Twel (ECTT) wil zich inzetten om naast reguliere consumenten ook ondernemers energie te laten afnemen van Energie VanOns (EvO). Het voordeel voor (zakelijke) leden is dat ze gegarandeerd 100% duurzame energie afnemen en in deze actieperiode worden er scherpe tarieven aangeboden voor stroom en gas.

ECTT spant hier zich voor in omdat het bijdraagt aan de energiedoelstelling (groter gebruik van duurzame energie) en omdat de bijdrage die dit oplevert voor de ECTT (75 EURO per jaar per zakelijke klant) geïnvesteerd gaat worden in duurzaamheidsprojecten: energiebesparing, duurzame energie opwekking en/of in projecten die leefbaarheid van TopenTwel verbeteren.

Hoe gaat het in zijn werk? Leden van ECTT informeren en bezoeken potentiele zakelijke afnemers. Dat kan per telefoon, skype of middels een huis/bedrijfsbezoek (voor zover corona dat toelaat). Bij interesse zal EvO een concreet, op maat, aanbod doen voor de zakelijke afnemer op basis van de vastgestelde weektarieven. De heer Jan Koster, accountmanager bij EvO, zal de offertes en de contracten opstellen. ECTT faciliteert dus de connectie tussen zakelijke afnemer en EvO.

Aanmeldingen en meer info via: www.energiecooperatietopentwel.nl

Voor meer info of het maken van een afspraak: Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT, 06 515 09 532

Op maat advies voor energiebesparing

Maatwerk advies energiebesparing:

Energie Coöperatie Top & Twel biedt u de mogelijkheid om een Quickscan Energiebesparing uit te voeren van uw huis. Deze QuickScan zal worden verzorgt door Hilbrand Tigchelaar architect BNA, deze is naast architect ook EPA adviseur. Indien u interesse heeft in een Quickscan dan kunt u zich aanmelden bij ECTT (website: www.energiecooperatietopentwel.nl).

Hilbrand Tigchelaar maakt dan een afspraak met u, bij u thuis, waarin hij de energiebesparingsmogelijkheden met u doorneemt. Op basis van de bouwtekeningen, uw huidige energielabel, de jaarnota’s van gas en elektra en een opname van uw woning wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin de verduurzamings- en energiebesparingsmogelijkheden worden aangegeven. Tevens worden de geldende subsidie regelingen vermeld.

Als lid/klant van de ECTT betaalt u 85,- euro (niet leden/klanten: 100,- euro) incl. BTW aan de ECTT. ECTT betaalt de factuur van de heer Hilbrand (200,- EUR) met een inmiddels ontvangen SNN-subsidie. Op deze wijze draagt u en de ECTT bij aan de energiebesparingsdoelstelling van de Provinsje: 25% minder in 2030. Voor een beter binnen- en buitenklimaat. De actie loopt tot en met 28 maart 2021, u doet toch ook mee?

Aanmeldingen en info via: www.energiecooperatietopentwel.nl

Voor meer info kunt ook terecht bij Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT 06-515 09 532

Duurzaamste huis van Fryslân!

Het huis van Co Wilders heeft de publieksprijs Duurzaamste huis van Fryslân gewonnen. Hierdoor gaat Co door naar de volgende ronde waarin de provincie winnaars onderling strijden om de titel Duurzaamste huis van Nederland. Hiervoor wordt van 1 tot 10 november een nieuwe stemronde gehouden. De uitslag zal op 20 november bekend worden gemaakt.