Warmtebeeld camera in Top & Twel

Van 16 dec t/m 29 dec heeft de Energiecoöperatie Top en Twel (ECTT) de beschikking over een warmtebeeld camera, deze wordt geleend van de gemeente SWF.Hiermee kunt u inzicht krijgen over eventuele koude lekken (coldspots) van uw woning.Met de camera kunnen foto’s worden gemaakt en deze krijgt u zelf ter beschikking.
Geinteresseerden kunnen contact opnemen voor een afspraak met Alex Coppoolse  06-30593229

100% Duurzame energie bij Energie Van Ons voor zakelijke afnemers

Energie Coöperatie Top&Twel (ECTT) wil zich inzetten om naast reguliere consumenten ook ondernemers energie te laten afnemen van Energie VanOns (EvO). Het voordeel voor (zakelijke) leden is dat ze gegarandeerd 100% duurzame energie afnemen en in deze actieperiode worden er scherpe tarieven aangeboden voor stroom en gas.

ECTT spant hier zich voor in omdat het bijdraagt aan de energiedoelstelling (groter gebruik van duurzame energie) en omdat de bijdrage die dit oplevert voor de ECTT (75 EURO per jaar per zakelijke klant) geïnvesteerd gaat worden in duurzaamheidsprojecten: energiebesparing, duurzame energie opwekking en/of in projecten die leefbaarheid van TopenTwel verbeteren.

Hoe gaat het in zijn werk? Leden van ECTT informeren en bezoeken potentiele zakelijke afnemers. Dat kan per telefoon, skype of middels een huis/bedrijfsbezoek (voor zover corona dat toelaat). Bij interesse zal EvO een concreet, op maat, aanbod doen voor de zakelijke afnemer op basis van de vastgestelde weektarieven. De heer Jan Koster, accountmanager bij EvO, zal de offertes en de contracten opstellen. ECTT faciliteert dus de connectie tussen zakelijke afnemer en EvO.

Aanmeldingen en meer info via: www.energiecooperatietopentwel.nl

Voor meer info of het maken van een afspraak: Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT, 06 515 09 532

Op maat advies voor energiebesparing

Maatwerk advies energiebesparing:

Energie Coöperatie Top & Twel biedt u de mogelijkheid om een Quickscan Energiebesparing uit te voeren van uw huis. Deze QuickScan zal worden verzorgt door Hilbrand Tigchelaar architect BNA, deze is naast architect ook EPA adviseur. Indien u interesse heeft in een Quickscan dan kunt u zich aanmelden bij ECTT (website: www.energiecooperatietopentwel.nl).

Hilbrand Tigchelaar maakt dan een afspraak met u, bij u thuis, waarin hij de energiebesparingsmogelijkheden met u doorneemt. Op basis van de bouwtekeningen, uw huidige energielabel, de jaarnota’s van gas en elektra en een opname van uw woning wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin de verduurzamings- en energiebesparingsmogelijkheden worden aangegeven. Tevens worden de geldende subsidie regelingen vermeld.

Als lid/klant van de ECTT betaalt u 85,- euro (niet leden/klanten: 100,- euro) incl. BTW aan de ECTT. ECTT betaalt de factuur van de heer Hilbrand (200,- EUR) met een inmiddels ontvangen SNN-subsidie. Op deze wijze draagt u en de ECTT bij aan de energiebesparingsdoelstelling van de Provinsje: 25% minder in 2030. Voor een beter binnen- en buitenklimaat. De actie loopt tot en met 28 maart 2021, u doet toch ook mee?

Aanmeldingen en info via: www.energiecooperatietopentwel.nl

Voor meer info kunt ook terecht bij Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT 06-515 09 532

Duurzaamste huis van Fryslân!

Het huis van Co Wilders heeft de publieksprijs Duurzaamste huis van Fryslân gewonnen. Hierdoor gaat Co door naar de volgende ronde waarin de provincie winnaars onderling strijden om de titel Duurzaamste huis van Nederland. Hiervoor wordt van 1 tot 10 november een nieuwe stemronde gehouden. De uitslag zal op 20 november bekend worden gemaakt.

Tariefsvergelijking Energie Van Ons t.o.v. andere energiebedrijven

Augustus 2020

Vergelijking

De tarieven van Energie Van Ons steken deze maand weer gunstig af t.o.v. andere maatschappijen.
Energie van Ons is €55,- per jaar goedkoper dan het gemiddelde van Vattenfall, Essent en Eneco.
Zoals vaker is van deze partijen Vattenfall het duurst en Eneco het goedkoopst. Essent zit er tussenin.

Energie Van Ons is ook goedkoper dan Vandebron en verslaat tevens Greenchoice nipt op prijs (€2). Dat laatste is belangrijk: Energie Van Ons laat zien een beter product te bieden voor dezelfde prijs dan de grootste groene leverancier in de markt.

In verband met vakantie schroeven concurrenten de tarieven wat op en wordt er niet actief op prijs geworven.

 Ontwikkelingen in de tarieven

  • Deze maand zijn de tarieven gestegen ten opzichte van vorige maand.
  • Gas is ongeveer 1,5 cent per m3 duurder; elektriciteit ongeveer 0,5 cent per m3.
  • Relatief gezien is de stijging op stroom het grootst.  

Marktontwikkelingen

Elektriciteit

  • De elektriciteitsprijzen op de forward-markt zijn over de gehele linie gestegen .
  • Stijgende CO2-prijzen zijn hier grotendeels debet aan. Het is duurder geworden om met fossiele centrales stroom op te wekken. Die zie je met name in de prijzen voor de wintermaanden terug.
  • Prijzen op de dagmarkt (Epex Spot) zijn gemiddeld gestegen t.o.v. voorgaande maand. De relatief slechte weersomstandigheden zijn hier debet aan voor met name de zonneweides. Prijzen zijn weer terug binnen de range van normale prijzen.  

Gas

  • Gasprijzen zijn licht gestegen voor de producten op de forward-markt maar blijven op een laag niveau liggen .
  • Op de dagmarkt (TTF Day Ahead) zijn de prijzen ongeveer 6 cent per kuub. Dat maakt het aantrekkelijk om nu gas te kopen, ondergronds op te slaan en in de winter tegen hogere prijzen te verkopen.
  • Gasbergingen in Europa zijn al voor 85% vol. De belangrijkste landen (Italië, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk zijn ) hebben hun bergingen > 85% gevuld. Nederland blijft met 79% iets achter door de voorzichtige vulling van berging Norg i.v.m. aardbevingen. Desondanks is dit voor begin augustus een uitzonderlijk niveau te noemen. Korte termijn gasprijzen ( < 3 maanden vooruit) blijven vermoedelijk voorlopig nog laag omdat producenten hun productie nog niet terugschalen, behalve voor het traditionele zomer-onderhoud aan de installaties.

Bron: Bericht van Energie Van Ons (Jan Koster), 5 augustus 2020.

Zie ook het overzicht “Tarievenvergelijking EVO augustus 2020”.

Energiecoöperatie Top & Twel giet troch!

We komen op stoom.

We kunnen inmiddels terugkijken op de eerste weken in ons bestaan als energiecoöperatie. Na de ondertekening van de statuten op 11 mei bij de notaris hebben we de website www.energiecooperatietopentwel.nl gelanceerd en via de website is het aanmelden als klant van Energie VanOns begonnen. Ook mogen we de eerste leden van onze energiecoöperatie begroeten.

Energie VanOns opnieuw als beste beoordeeld.

Ook nu weer is EVO als beste beoordeeld door Greenpeace, Wise, Natuur en Milieu en de Consumentenbond. Dit wordt duidelijk uit onderstaande grafiek.

We hebben goede hoop het aantal klanten van EVO en het ledental van onze energiecoöperatie gaan stijgen. Ten aanzien van EVO: we krijgen regelmatig te horen dat veel mensen een vast contract hebben bij hun huidige energieleverancier en een soms forse overstapboete moeten betalen om een overstap naar Energie VanOns door te zetten. Voor alle duidelijkheid: mocht het zo zijn dat je contract bijvoorbeeld over een paar maanden afloopt dan kun je je alvast aanmelden bij Energie VanOns. Zij regelen dan automatisch de overstap en laten de nieuwe overeenkomst ingaan vanaf de datum dat het oude contract afloopt. Mocht het contract veel langer duren dan word je na je aanmelding door hen benaderd of je echt wilt overstappen en daarvoor de boete zou willen betalen.

Leden Energiecoöperatie Top & Twel

We zijn blij dat we inmiddels een groep leden van de Energiecoöperatie Top&Twel kunnen begroeten. Denk erom dat je niet automatisch lid wordt als je klant wordt van Energie VanOns. Je moet je hiervoor apart aanmelden via onze site. Het lidmaatschap is gratis voor klanten van EVO. Mocht je lid willen worden maar ben je geen klant van EVO, bijvoorbeeld omdat je gehouden bent aan en langlopend contract bij een andere energieleverancier, dan kost het lidmaatschap €15 per jaar.

Voor de leden van de energiecoöperatie willen we proberen na de zomervakantie een algemene ledenvergadering te organiseren. We hopen dat dit gaat lukken in verband met de onzekerheden die voortvloeien uit deze Corona tijd.

En doen we dan verder niks?

Wel degelijk. We willen samen met It Harspit de mogelijkheden onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen op het dak, waarbij dan ook It Harspit voordeel heeft. De eerste oriënterende gesprekken hebben intussen plaats gevonden.

Verder is het de bedoeling in het najaar tegen sterk gereduceerd tarief woningeigenaren gebruik te laten maken van een quickscan uitgevoerd door een architect die zich ook bezighoudt met verduurzaming van woningen en gebouwen. Hierbij krijg je een goed beeld van de tekortkomingen van de woning met daaraan gekoppeld een gericht advies wat eraan te doen is. Dit geldt voor besparende maatregelen voor energie, het beoordelen van de verwarmingsinstallatie maar ook de mogelijkheden tot opwekken van energie via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Ook denken we aan de mogelijkheden om regelmatig een informatie moment aan te bieden aan mensen die met vragen zitten over allerlei zaken die te maken hebben met verduurzaming. Tot slot: mocht je met vragen zitten rond de aanmelding als klant van EVO of het lidmaatschap van de coöperatie aarzel dan niet om contact op te nemen. We staan klaar om te helpen. We snappen dat aanmelden via websites en het digitaal ondertekenen van contracten niet voor ieder even eenvoudig is.

Voor vragen of hulp: info@energiecooperatietopentwel.nl

Telefoon mag ook: 06-12827144