Energiecoöperatie Top & Twel is onze lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk.

Waarom Energiecoöperatie Top & Twel

Door zelf energie te regelen hebben de leden van Energiecoöperatie Top & Twel invloed op een duurzame herkomst van energie en hun eigen energierekening.

Wat doet Energiecoöperatie Top & Twel

Enerzijds werft Energiecoöperatie Top & Twel klanten, anderzijds organiseert Energiecoöperatie Top & Twel acties voor de eigen energieopwekking en -besparing.

Hoe werkt Energiecoöperatie Top & Twel

Energiecoöperatie Top & Twel is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht door enthousiaste idealisten en realisten. 

Wie zijn Energiecoöperatie Top & Twel

Energiecoöperatie Top & Twel is door Top en Twel voor Top en Twel.

Statuten