Enerzijds werft Energiecoöperatie Top & Twel klanten, anderzijds organiseert Energiecoöperatie Top & Twel acties voor de eigen energieopwekking en -besparing.

Energiecoöperatie Top & Twel:

  • Werft klanten voor levering van duurzame energie door Energie VanOns.
  • Stimulering duurzame energieopwekking.
  • Energiebesparing o.a. door isolatie van woningen.
  • Zoveel mogelijk samenwerking met regionale bedrijven.
  • Bewustwording creëren van ons energieverbruik.