Energiecoöperatie Top & Twel is door Top en Twel voor Top en Twel.

Energiecoöperatie Top & Twel is een coöperatieve vereniging opgericht op 11 mei 2020. Wij willen samen eigen, duurzame en betaalbare energie realiseren.

Bestuursleden

  • Koos Oosterhaven – voorzitter
  • Jos Oosterkamp – secretaris
  • Gerben Visser – penningmeester
  • Corrie Dam – algemeen besuurslid